Ansökningsblanketter

SRAELITISKA YNGLINGAFÖRENINGENS styrelse sammanträder två gånger per år för beslut om bidrag och stipendier. För att komma med i styrelsebehandlingen skall ansökningar ha inkommit till föreningen enligt följande:
Vårterminen - senast den 1 mars
Höstterminen - senast den 1 oktober

Föreningens ansökningsblanketter bör helst användas. Även andra ansökningar behandlas dock. Skriver du en ansökan på annat sätt är det fördel om den innehåller den information som krävs i ansökningsblanketterna.

Genom att högerklicka (PC) eller Ctrl-klicka (Mac) på pdf-symbolerna här nedan kan du välja att spara ner ansökningsblanketterna på din hårddisk. När du fyller i blanketten kan du trycka på tab-tangenten för att komma till nästa fält. När du spar blanketten ser vi gärna att du lägger till ditt namn i filnamnet t.ex ans_org_sara_johansson.pdf
Fyll i och maila den till oss på ynglingaforeningen@sverige.nu.
Eller skriv ut den och skicka med vanlig post.

Studenter!
För att stipendieansökningar från studenter ska kunna behandlas skall ett gällande studieintyg i original bifogas. Om du väljer att skicka ansökan per e-post skall intyget skickas separat med vanlig post.

Föreningens medel är begränsade. Det är därför viktigt att du tydligt anger det särskilda ekonomiska behov du åberopar. Studenter i Sverige som har rätt till studiebidrag/lån beviljas normalt inte stipendium. Inte heller de som har rätt till studiebidrag/lån och som valt att studera utomlands trots att utbildningen finns i Sverige. Detta avser dock inte studier i judiska ämnen med syfte att berika judiskt liv i Sverige eller studier i Israel.

Ansökningsblankett, studerande
Ansökningsblankett, organisation

Vill du ladda ner Acrobat Reader som behövs för att kunna läsa blanketterna gör du det från Adobes hemsida.