Historik

SAAC GRÜNEWALD OCH JERZY EINHORN … Vad har dessa personer gemensamt förutom att de är välkända judiska personligheter? Jo! Som tusentals andra judiska studenter har de fått ekonomisk hjälp till sin utbildning av Israelitiska Ynglingaföreningen.

Grundandet 1819
Utbildningsbidrag
Akademiska yrken
Stöd åt flyktingar
Föreningen idag

Efter en artikel i Judisk Krönika av Jonathan Metzger